درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 فروش

تیکت های مربوط به مسائل قبل از خرید

 پشتیبانـی

تیکت های مربوط به سوالات و مشکلات فنی مشتریان

 پیام کوتاه

تیکت های مربوط به مسائل فروش و پشتیبانی خدمات پیام کوتاه

 خدمات طراحی

تیکت های مربوط به بخش خدمات طراحی وب سایت

 حسابداری

تیکت های مربوط به بخش امور مالی و حسابداری

 حسابداری

تیکت های مربوط به بخش امور مالی و حسابداری

 طراحی گرافیک

بخش طراحی لوگو ، کارت ویزیت و ست اداری