ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

فروش
.com
745,000 تومان
ویژه
.space
79,000 تومان
ویژه
.top
175,000 تومان
جدید
.fun
79,000 تومان
ویژه
.shop
412,500 تومان
.sbs
79,000 تومان
.cfd
79,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com فروش
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
745,000 تومان
1 سال
.net جدید
1,065,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
.ir ویژه
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org ویژه
650,000 تومان
1 سال
1,125,000 تومان
1 سال
1,136,000 تومان
1 سال
.co.ir
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.co
2,350,000 تومان
1 سال
2,360,000 تومان
1 سال
2,360,000 تومان
1 سال
.info
428,500 تومان
1 سال
1,755,000 تومان
1 سال
1,638,500 تومان
1 سال
.asia
1,012,000 تومان
1 سال
1,012,000 تومان
1 سال
1,012,000 تومان
1 سال
.biz
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
.co.uk
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.de
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.me
395,000 تومان
1 سال
1,650,500 تومان
1 سال
1,650,500 تومان
1 سال
.in
580,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
.website
1,391,500 تومان
1 سال
1,391,500 تومان
1 سال
1,391,500 تومان
1 سال
.host
5,775,000 تومان
1 سال
5,775,000 تومان
1 سال
5,775,000 تومان
1 سال
.name
616,000 تومان
1 سال
616,000 تومان
1 سال
616,000 تومان
1 سال
.ws
1,650,000 تومان
1 سال
1,650,000 تومان
1 سال
1,650,000 تومان
1 سال
.site
79,000 تومان
1 سال
2,115,000 تومان
1 سال
2,115,000 تومان
1 سال
.tech
3,190,000 تومان
1 سال
3,190,000 تومان
1 سال
3,190,000 تومان
1 سال
.club
957,000 تومان
1 سال
957,000 تومان
1 سال
957,000 تومان
1 سال
.eu
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.news
1,347,500 تومان
1 سال
1,347,500 تومان
1 سال
1,347,500 تومان
1 سال
.black
3,272,500 تومان
1 سال
3,272,500 تومان
1 سال
3,272,500 تومان
1 سال
.blue
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
.pink
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
.red
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
962,500 تومان
1 سال
.pro
852,500 تومان
1 سال
1,738,500 تومان
1 سال
1,638,500 تومان
1 سال
.space ویژه
79,000 تومان
1 سال
1,720,000 تومان
1 سال
1,720,000 تومان
1 سال
.work
412,500 تومان
1 سال
412,500 تومان
1 سال
412,500 تومان
1 سال
.tel
797,500 تومان
1 سال
797,500 تومان
1 سال
797,500 تومان
1 سال
.game
32,000,000 تومان
1 سال
36,000,000 تومان
1 سال
36,000,000 تومان
1 سال
.country
1,980,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
.nl
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.it
1,155,000 تومان
1 سال
1,155,000 تومان
1 سال
1,155,000 تومان
1 سال
.fr
2,530,000 تومان
1 سال
2,530,000 تومان
1 سال
2,530,000 تومان
1 سال
.ru
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.uk
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.ca
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
.us
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.actor
2,310,000 تومان
1 سال
2,310,000 تومان
1 سال
2,310,000 تومان
1 سال
.audio
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
.band
1,375,000 تومان
1 سال
1,375,000 تومان
1 سال
1,375,000 تومان
1 سال
.bar
4,785,000 تومان
1 سال
4,785,000 تومان
1 سال
4,785,000 تومان
1 سال
.business
450,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.cafe
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.coffee
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.camera
3,135,000 تومان
1 سال
3,135,000 تومان
1 سال
3,135,000 تومان
1 سال
.computer
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.center
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
.chat
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.cheap
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.city
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
.click
215,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.clinic
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
.company
467,500 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
467,500 تومان
1 سال
.digital
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.cool
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.dance
1,402,500 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
.design
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
.dental
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
.direct
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.dog
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
3,080,000 تومان
1 سال
.domains
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
1,925,000 تومان
1 سال
.email
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
.events
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
1,265,000 تومان
1 سال
.fans
4,510,000 تومان
1 سال
4,510,000 تومان
1 سال
4,510,000 تومان
1 سال
.university
3,025,000 تومان
1 سال
3,025,000 تومان
1 سال
3,025,000 تومان
1 سال
.school
N/A
N/A
N/A
.fashion
1,980,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
1,980,000 تومان
1 سال
.football
N/A
N/A
N/A
.help
N/A
N/A
N/A
.house
N/A
N/A
N/A
.love
N/A
N/A
N/A
.market
N/A
N/A
N/A
.mom
N/A
N/A
N/A
.media
N/A
N/A
N/A
.movie
N/A
N/A
N/A
.video
1,375,000 تومان
1 سال
1,375,000 تومان
1 سال
1,375,000 تومان
1 سال
.photo
N/A
N/A
N/A
.pizza
N/A
N/A
N/A
.online
137,500 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.plus
N/A
N/A
N/A
.press
N/A
N/A
N/A
.productions
N/A
N/A
N/A
.rentals
N/A
N/A
N/A
.sale
N/A
N/A
N/A
.shoes
N/A
N/A
N/A
.social
N/A
N/A
N/A
.support
N/A
N/A
N/A
.taxi
N/A
N/A
N/A
.today
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.yoga
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
.education
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
.xyz ویژه
185,000 تومان
1 سال
1,150,000 تومان
1 سال
1,150,000 تومان
1 سال
.shop ویژه
412,500 تومان
1 سال
2,535,000 تومان
1 سال
2,535,000 تومان
1 سال
.fun جدید
79,000 تومان
1 سال
2,545,000 تومان
1 سال
2,445,000 تومان
1 سال
.monster
195,000 تومان
1 سال
955,000 تومان
1 سال
955,000 تومان
1 سال
.store
275,000 تومان
1 سال
4,060,000 تومان
1 سال
4,060,000 تومان
1 سال
.cfd
79,000 تومان
1 سال
955,000 تومان
1 سال
907,500 تومان
1 سال
.sbs
79,000 تومان
1 سال
1,235,000 تومان
1 سال
927,500 تومان
1 سال
.top ویژه
175,000 تومان
1 سال
955,000 تومان
1 سال
955,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده