هاست لینوکس استاندارد

سرویس خود را انتخاب کنید !
 • هاست لینوکس استاندارد - پلن 1

  70,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 1024 مگابایت فضای میزبانی
  • 50000 مگابایت پهنای باند (ماهانه)
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 1 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل
 • هاست لینوکس استاندارد - پلن 2

  135,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 2048 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند (ماهانه)
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 2 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل
 • هاست لینوکس استاندارد - پلن 3

  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 5120 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند (ماهانه)
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • 3 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل